CF辅助
CF辅助

购买与使用教程

 新手指南
 
 
 
 
1.     浏览器输入本站网址:wg126.com,
                                                                                                         
                                                         
 
      进入网站后选择想要的辅助,这里以穿越火线为例:
 
                                              
 
 
 
2.     点击穿越火线,进入穿越火线辅助类,往下翻,选择需要的辅助(这里以天马为例):
 
 
                                                     
3.     点击下载地址选项的耐心观看教程: